1201 dự án
1 - 50
Giá từ 19triệu/m2
Diện tích: Từ 67,60m2 đến 99,40m2
Giá từ 2tỷ 100triệu
Diện tích: Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ 1tỷ 900triệu
Diện tích: Từ 69,10m2 đến 136,00m2
Giá từ 26,5triệu/m2
Diện tích: Từ 64,05m2 đến 103,96m2
Giá từ 20triệu/m2
Diện tích: Từ 45,50m2 đến 88,30m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 46,00m2 đến 76,00m2
Giá từ 31triệu/m2
Diện tích: Từ 82,79m2 đến 108,80m2
Giá từ 1tỷ 580triệu
Diện tích: Từ 66,53m2 đến 97,97m2
Giá từ 2tỷ 500triệu
Diện tích: Từ 50,99m2 đến 170,20m2
Giá từ 1tỷ 300triệu
Diện tích: Từ 57,36m2 đến 99,62m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 99,00m2 đến 120,00m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 76,40m2 đến 105,00m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 80,71m2 đến 140,50m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 46,40m2 đến 111,90m2
Giá từ 1tỷ 60triệu
Diện tích: Từ 42,00m2 đến 92,20m2
Giá từ 26triệu/m2
Diện tích: Từ 53,18m2 đến 106,45m2
Giá từ 1tỷ 159triệu
Diện tích: Từ 52,95m2 đến 95,55m2
Giá từ 995triệu
Diện tích: Từ 50,50m2 đến 111,82m2
Giá từ 2tỷ 49triệu
Diện tích: Từ 56,00m2 đến 234,30m2
Giá từ 2tỷ 119triệu
Diện tích: Từ 68,31m2 đến 162,45m2
Giá từ 2tỷ 579triệu
Diện tích: Từ 43,60m2 đến 140,60m2
Giá từ 1tỷ 809triệu
Diện tích: Từ 72,52m2 đến 111,79m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 115,17m2 đến 134,34m2