1469 dự án
1 - 50
Giá từ 18,6triệu/m2
Diện tích: Từ 67,60m2 đến 99,40m2
Giá từ 28triệu/m2
Diện tích: Từ 64,05m2 đến 103,96m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 354,93m2 đến 448,18m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 46,00m2 đến 76,00m2
Giá từ 2tỷ 100triệu
Diện tích: Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ 1tỷ 700triệu
Diện tích: Từ 57,69m2 đến 109,11m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 41,20m2 đến 85,40m2
Giá từ 40triệu/m2
Diện tích: Từ 82,79m2 đến 108,80m2
Giá từ 1tỷ 580triệu
Diện tích: Từ 66,53m2 đến 97,97m2
Giá từ 2tỷ 500triệu
Diện tích: Từ 50,99m2 đến 170,20m2
Giá từ 1tỷ 900triệu
Diện tích: Từ 69,10m2 đến 136,00m2
Giá từ 1tỷ 300triệu
Diện tích: Từ 28,70m2 đến 78,60m2
Liên hệ để biết giá (024)7300.2233
Diện tích: Từ 46,50m2 đến 64,80m2