avatar

Chủ đầu tư dự án The Terra An Hưng là ai?

2 câu trả lời 25 tháng 07, 2019 Trả lời
Trả lời:
avatar
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest. Chủ đầu tư này rất uy tín nên mua dự án này đi bạn
Thu Hiền 25 tháng 07, 2019
1
0
0
1
avatar
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest
Lê Hưng 25 tháng 07, 2019
0
0
0
0
Nhập câu trả lời của bạn
avatar
Câu hỏi liên quan