avatar

Tiến độ dự án The Terra An Hưng?

3 câu trả lời 25 tháng 07, 2019 Trả lời
Trả lời:
avatar
Tính đến tháng 6/2019, dự án đã triển khai đến phòng móng
Ngọc Sơn 26 tháng 07, 2019
0
1
0
1
avatar
Dự án được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và năng lực tốt của nhà thầu xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất. Hiện tại tiến độ đang đến phần móng
25 tháng 07, 2019
0
0
0
0
avatar
Dự án đang triển khai phần móng
Tuấn Anh 25 tháng 07, 2019
0
0
0
0
Nhập câu trả lời của bạn
avatar
Câu hỏi liên quan