Thông tin ưu đãi

Ưu đãi từ ngân hàng 

 

Lãi suất thả nổi ưu đãi nhất thị trường
THÔNG TIN CHÍNH 
Lãi suất  8,5%/năm
Thời gian cố định lãi suất  24 tháng
Lãi suất sau ưu đãi 10,4%/năm
Tỷ lệ vay tối đa  70%
Thời hạn vay tối đa  15 năm
Phí trả nợ trước hạn Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4
YÊU CẦU HỒ SƠ 
Tài sản đảm bảo Bất động sản đã có sổ đỏ, sổ hồng
Hồ sơ nhân thân CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
Hồ sơ cư trú  Sổ hộ khẩu, KT3
Hồ sơ chứng minh thu nhập Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Bạn muốn tính thử lãi suất ngân hàng?