Vị trí:   Đầu cầu Nhật Tân, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Diện tích:   Từ 46,00m2 đến 76,00m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: