Giá từ:   1tỷ 700triệu
Vị trí:   khu đô thị Dương Nội, Hà Đông.
Diện tích:   Từ 57,69m2 đến 109,11m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: