Vị trí:   Ô đất đấu giá ký hiệu CT2, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Diện tích:   Từ 57,10m2 đến 74,40m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: