Giá từ:   995triệu
Vị trí:   Khu đô thị mới Dương Nội
Diện tích:   Từ 50,50m2 đến 111,82m2
Tiếp tục cập nhật
Nhận thông báo ngay khi có cập nhật tiến độ mới.
07/09/2015
Tiến độ thực tế dự án đến cuối tháng 07/2015
Tiến độ dự án ngày 07/09/2015
07/09/2015
Tiên độ thi công dự án ngày 07/09
Tiến độ dự án ngày 07/09/2015
18/08/2015
Tiến độ dự án ngày 29/05/2015
Tiến độ dự án ngày 18/08/2015

Các dự án cùng khu vực

Vị trí:    Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Diện tích:   
Vị trí:    Tú Luông, Đức Long, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Diện tích:   
Vị trí:    Đường Huỳnh Thúc Kháng, Trung tâm Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
Diện tích: