Vị trí:   55 TL70A,Vạn Phúc,Hà Đông,Hà Nội, Việt Nam
Diện tích:   Từ 83,00m2 đến 148,00m2
Tiếp tục cập nhật
Nhận thông báo ngay khi có cập nhật tiến độ mới.
23/09/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 23/09/2016
Tiến độ dự án ngày 23/09/2016
21/03/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 21/03/2016
Tiến độ dự án ngày 21/03/2016
04/03/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 04/03/2016
Tiến độ dự án ngày 04/03/2016

Các dự án cùng khu vực

Giá từ:   2tỷ 100triệu
Vị trí:    423 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích:    Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ:   2tỷ 205triệu
Vị trí:    Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Diện tích:    Từ 63,00m2 đến 127,50m2
Giá từ:   2tỷ 579triệu
Vị trí:    458 Minh Khai
Diện tích:    Từ 43,60m2 đến 140,60m2