Giá từ:   1tỷ 809triệu
Vị trí:   Số 02 Kim Giang, Quận: Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích:   Từ 72,52m2 đến 111,79m2
 • CH - 06 - 89,25m2
 • CH - 01 - 78,03m2
 • CH - 02 - 87,41m2
 • CH - 03 - 87,41m2
 • CH - 04 - 82m2
 • CH - 05 - 75,68m2
 • CH - 07 - 72,52m2
 • CH - 08 - 111,79m2
 • CH - 09 - 75,68m2
 • CH - 10 - 89,25m2
 • CH - 11 - 72,52m2
 • CH - 12 - 111,79m2
Check căn và nhận bảng giá căn hộ Mới nhất

Các dự án cùng khu vực

Giá từ:   2tỷ 100triệu
Vị trí:    423 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích:    Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ:   2tỷ 205triệu
Vị trí:    Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Diện tích:    Từ 63,00m2 đến 127,50m2
Giá từ:   2tỷ 579triệu
Vị trí:    458 Minh Khai
Diện tích:    Từ 43,60m2 đến 140,60m2