Vị trí:    Số 03 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích:   Từ 83,68m2 đến 102,30m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: