Giá từ:   803,5triệu
Vị trí:   Số 1 Thanh Bình, Quận Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:   Từ 43,68m2 đến 138,90m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: