Vị trí:   418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:   Từ 57,56m2 đến 106,38m2
Tiếp tục cập nhật
Nhận thông báo ngay khi có cập nhật tiến độ mới.
01/10/2017
Tiến độ thi công dự án 01/10/2017
Tiến độ dự án ngày 01/10/2017
17/08/2017
Tiến độ thi công dự án ngày 9/5/2017
Tiến độ dự án ngày 17/08/2017
04/06/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 03/06/2016
Tiến độ dự án ngày 04/06/2016

Các dự án cùng khu vực

Vị trí:    Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
Diện tích:    Từ 74,63m2 đến 140,84m2
Giá từ:   1tỷ 159triệu
Vị trí:    Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:    Từ 52,95m2 đến 95,55m2
Giá từ:   995triệu
Vị trí:    Khu đô thị mới Dương Nội
Diện tích:    Từ 50,50m2 đến 111,82m2