Vị trí:   Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội.
Diện tích:   Từ 81,43m2 đến 108,95m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: