Giá từ:   630triệu
Vị trí:   Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Diện tích:   Từ 65,00m2 đến 71,00m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: