Giá từ:   1tỷ 200triệu
Vị trí:   Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích:   Từ 53,48m2 đến 93,06m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: