Vị trí:    Ngõ 425 An Dương Vương, Phố Thượng Thụy, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích:   Từ 60,92m2 đến 101,50m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: