Vị trí:   Số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Diện tích:   Từ 53,66m2 đến 107,83m2
 • A1 - 65,11m2
 • A10 - 74,11m2
 • A11 - 107,83m2
 • A12 - 97,87m2
 • A12A - 77,4m2
 • A2 - 65,11m2
 • A3 - 71,29m2
 • A4 - 72,5m2
 • A5 - 64,89m2
 • A6 - 53,66m2
 • A7 - 74,91m2
 • A8 - 107,78m2
 • A9 - 74,12m2
 • B1 - 65,11m2
 • B10 - 74,11m2
 • B11 - 107,78m2
 • B12 - 97,89m2
 • B12A - 74,92m2
 • B2 - 65,11m2
 • B3 - 71,29m2
 • B4 - 72,5m2
 • B5 - 64,9m2
 • B6 - 53,66m2
 • B7 - 74,6m2
 • B8 - 105,11m2
 • B9 - 74,11m2
Check căn và nhận bảng giá căn hộ Mới nhất

Các dự án cùng khu vực

Vị trí:    Số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích:    Từ 74,40m2 đến 143,30m2
Giá từ:   2tỷ 102triệu
Vị trí:    219 Trung Kính
Diện tích:    Từ 64,70m2 đến 69,99m2
Vị trí:    Lô N10 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích:    Từ 91,91m2 đến 144,41m2