Giá từ:   868triệu
Vị trí:   219 đường Số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM
Diện tích:   Từ 56,15m2 đến 76,35m2
 • CH 01 - 58,82m2
 • CH 02 - 58,82m2
 • CH 03 - 66,08m2
 • CH 04 - 66,08m2
 • CH 05 - 59,82m2
 • CH 06 - 59,82m2
 • CH 07 - 76,35m2
 • CH 08 - 66,08m2
 • CH 09 - 58,83m2
 • CH 10 - 59,82m2
 • CH 11 - 59,82m2
 • CH 12 - 76,08m2
 • CH 13 - 76,08m2
 • CH 14 - 59,82m2
 • CH 15 - 59,82m2
 • CH 16 - 58,83m2
 • CH 17 - 66,08m2
 • CH 18 - 76,35m2
 • CH 19 - 59,82m2
 • CH 20 - 59,82m2
 • CH 21 - 66,08m2
 • CH 22 - 66,08m2
 • CH 23 - 58,82m2
 • CH 24 - 58,82m2
 • CH 25 - 56,15m2
 • CH 26 - 58,82m2
 • CH 27 - 58,82m2
 • CH 28 - 57,7m2
 • CH 29 - 58,82m2
 • CH 30 - 58,82m2
 • CH 31 - 56,15m2
Check căn và nhận bảng giá căn hộ Mới nhất

Kingsway Tower - Mặt bằng căn hộ 02 phòng ngủ

Kingsway Tower - CH 01 Xem chi tiết CH 01 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 02 Xem chi tiết CH 02 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 03 Xem chi tiết CH 03 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 04 Xem chi tiết CH 04 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 05 Xem chi tiết CH 05 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 06 Xem chi tiết CH 06 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 07 Xem chi tiết CH 07 (76,35m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 08 Xem chi tiết CH 08 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 09 Xem chi tiết CH 09 (58,83m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 10 Xem chi tiết CH 10 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 11 Xem chi tiết CH 11 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 12 Xem chi tiết CH 12 (76,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 13 Xem chi tiết CH 13 (76,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 14 Xem chi tiết CH 14 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 15 Xem chi tiết CH 15 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 16 Xem chi tiết CH 16 (58,83m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 17 Xem chi tiết CH 17 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 18 Xem chi tiết CH 18 (76,35m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 19 Xem chi tiết CH 19 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 20 Xem chi tiết CH 20 (59,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 21 Xem chi tiết CH 21 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 22 Xem chi tiết CH 22 (66,08m2) - Căn góc Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 23 Xem chi tiết CH 23 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 24 Xem chi tiết CH 24 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 25 Xem chi tiết CH 25 (56,15m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 26 Xem chi tiết CH 26 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 27 Xem chi tiết CH 27 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 28 Xem chi tiết CH 28 (57,70m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 29 Xem chi tiết CH 29 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 30 Xem chi tiết CH 30 (58,82m2) Giá:

Liên hệ

Kingsway Tower - CH 31 Xem chi tiết CH 31 (56,15m2) Giá:

Liên hệ

Các dự án cùng khu vực

Vị trí:    47 Đường Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Diện tích:    Từ 55,70m2 đến 94,50m2
Giá từ:   1tỷ
Vị trí:    Số 341/13A Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:   
Giá từ:   960triệu
Vị trí:    284 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Diện tích: