Giá từ:   1tỷ 400triệu
Vị trí:   422 Depot Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:   Từ 42,90m2 đến 102,00m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: