Vị trí:   75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.
Diện tích:   Từ 59,60m2 đến 91,60m2
Tiếp tục cập nhật
Nhận thông báo ngay khi có cập nhật tiến độ mới.
30/09/2015
Tiến độ dự án ngày 12/05/2015
Tiến độ dự án ngày 30/09/2015
30/09/2015
Tiến độ thi công dự án ngày 30/09
Tiến độ dự án ngày 30/09/2015
14/07/2015
Tiến độ dự án ngày 02/07/2015
Tiến độ dự án ngày 14/07/2015

Các dự án cùng khu vực

Giá từ:   1tỷ 30triệu
Vị trí:    Số 181 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:   
Vị trí:    Số 200 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
Diện tích:   
Giá từ:   1tỷ 260triệu
Vị trí:    Đường Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh
Diện tích: