Giá từ:   1tỷ 800triệu
Vị trí:   Số 504, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:   Từ 58,86m2 đến 111,04m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: