Giá từ:   1tỷ 500triệu
Vị trí:    Số 15, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:   Từ 74,48m2 đến 78,94m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: