Giá từ:   1tỷ 620triệu
Vị trí:   Số 387 Đường Xuân Diệu, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Diện tích:   Từ 52,31m2 đến 168,78m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: