Giá từ:   1tỷ 641triệu
Vị trí:   87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Diện tích:   Từ 72,37m2 đến 104,30m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: