Giá từ:   2tỷ 730triệu
Vị trí:   102 Trường Chinh
Diện tích:   Từ 91,00m2 đến 134,80m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: