Tiến độ tháng 2/2019

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, phân khu The Park đang triển khai thi công theo phương pháp Topdown móng và dầm sàn tầng 3 tòa bộ 16 tòa căn hộ. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 02 – 04.2020.

Phân khu The River hiện đang triển khai thi công móng 6 tòa R11, 12, 15, 16, 17 và 18. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 04.2020.

Phân khu The Sea hiện đang thi công và triển khai thi công móng của 17 tòa. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 04 – 08.2020.