Giá từ:   1tỷ 708triệu
Vị trí:   430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
Diện tích:   Từ 68,00m2 đến 128,00m2
Tiếp tục cập nhật
Nhận thông báo ngay khi có cập nhật tiến độ mới.
20/02/2017
Tiến độ thi công dự án ngày 20/02/2017
Tiến độ dự án ngày 20/02/2017
23/09/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 23/09/2016
Tiến độ dự án ngày 23/09/2016
11/04/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 09/04/2016
Tiến độ dự án ngày 11/04/2016
21/03/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 21/03/2016
Tiến độ dự án ngày 21/03/2016
29/02/2016
Tiến độ thi công dự án ngày 29/02/2016
Tiến độ dự án ngày 29/02/2016
29/02/2016
Tiến độ thi công ngày 20/09
Tiến độ dự án ngày 29/02/2016
23/09/2015
Tiến độ dự án ngày 30/06/2015
Tiến độ dự án ngày 23/09/2015

Các dự án cùng khu vực

Giá từ:   2tỷ 100triệu
Vị trí:    423 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích:    Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ:   2tỷ 205triệu
Vị trí:    Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Diện tích:    Từ 63,00m2 đến 127,50m2
Giá từ:   2tỷ 579triệu
Vị trí:    458 Minh Khai
Diện tích:    Từ 43,60m2 đến 140,60m2