Giá từ:   1tỷ 200triệu
Vị trí:   Số 440, đường Vĩnh Hưng - Hà Nội
Diện tích:   Từ 53,96m2 đến 106,98m2
 • BN - 53,96m2
 • BN 1 - 53,96m2
 • BN 10 - 96,21m2
 • BN 11 - 96,21m2
 • BN 12 - 96,21m2
 • BN 13 - 96,21m2
 • BN 14 - 96,21m2
 • BN 15 - 96,21m2
 • BN 16 - 96,21m2
 • BN 17 - 96,21m2
 • BN 18 - 96,21m2
 • BN 19 - 96,21m2
 • BN 2 - 96,21m2
 • BN 20 - 96,21m2
 • BN 21 - 96,21m2
 • BN 22 - 96,21m2
 • BN 23 - 96,21m2
 • BN 24 - 96,21m2
 • BN 25 - 106,98m2
 • BN 26 - 106,98m2
 • BN 27 - 106,98m2
 • BN 28 - 106,98m2
 • BN 3 - 96,21m2
 • BN 4 - 96,21m2
 • BN 5 - 96,21m2
 • BN 6 - 96,21m2
 • BN 7 - 96,21m2
 • BN 8 - 96,21m2
 • BN 9 - 96,21m2
Check căn và nhận bảng giá căn hộ Mới nhất

T&T Riverview Hoàng Mai - Mặt bằng căn hộ 01 phòng ngủ

T&T Riverview Hoàng Mai - Mặt bằng căn hộ 02 phòng ngủ

T&T Riverview Hoàng Mai - Mặt bằng căn hộ 03 phòng ngủ

Các dự án cùng khu vực

Giá từ:   2tỷ 100triệu
Vị trí:    423 Minh khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích:    Từ 58,78m2 đến 106,65m2
Giá từ:   2tỷ 205triệu
Vị trí:    Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Diện tích:    Từ 63,00m2 đến 127,50m2
Giá từ:   1tỷ 580triệu
Vị trí:    122 Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích:    Từ 66,53m2 đến 97,97m2