Giá từ:   1tỷ 200triệu
Vị trí:   Số 440, đường Vĩnh Hưng - Hà Nội
Diện tích:   Từ 53,96m2 đến 106,98m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: