Vị trí:   Khu đất CT15 khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Diện tích:   Từ 99,00m2 đến 120,00m2
  • Hệ thống đang cập nhật
    ...
tiện ích: